Vizyon-Misyon-Değerler

İnsan Kaynakları Vizyonumuz; Açıklık, ekip çalışması ve girişimciliği destekleyerek, Koç Allianz'ı Türkiye'de çalışmak için tercih edilen ve çalışanların mutlu olduğu bir Şirket haline getirmek ve bunu sürekli kılmaktır.

İnsan Kaynakları Misyonumuz; İnsan Kaynakları fonksiyonlarının planlanması ve uygulanmasında iç ve dış müşterilerle koordinasyon içerisinde çalışmak.Kişilerin ve işin ihtiyaçlarını karşılamada güvenilir, etkin, açık, samimi, dinlemesini bilen, objektif ve her zaman destekleyici bir takım olmak.