Kurumsal Hayat Sigortaları
Grup Özel Birikim Sigortası

Allianz, Grup Özel Birikim Sigortası ile çalışanlarınızın tüm beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak, başka bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olsalar bile yararlanabilecekleri, geleceğe eksiksiz bir iyimserlikle bakmalarını sağlayacak gerçek anlamda birikimli bir sigorta programı sunuyor.

Grup Yıllık Hayat Sigortası

Grup Yıllık Hayat Sigortası ile Allianz çalışanlarınızı, bir yıl boyunca karşılaşabilecekleri risklere karşı teminat altına alıyor. Bu sigorta ile çalışanınızın vefatı halinde ailesine, sürekli sakatlığı halinde ise kendisine bir yaşam güvencesi sağlanmış oluyor.

Grup Ferdi Kaza Sigortası

Grup Ferdi Kaza Sigortası ile Allianz çalışanlarınızı, bir yıl boyunca karşılaşabilecekleri kaza risklerine karşı teminat altına alıyor. Bu sigorta ile çalışanınızın vefatı halinde ailesine, sürekli sakatlığı halinde ise kendisine bir yaşam güvencesi sağlanmış oluyor.